Področja dela

 • CIVILNO PRAVO
  (odškodninsko pravo, obligacijsko pravo, stvarno pravo, priprava pogodb, nepremičninsko pravo, dedno pravo, družinsko pravo…)
 • GOSPODARSKO PRAVO 
  (statusno gospodarsko pravo in postopki ustanovitev družb, priprava gospodarskih pogodb, gospodarski spori, postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije)
 • KAZENSKO PRAVO
  (kazenski postopki, postopki v zvezi s prekrški)
 • DELOVNO PRAVO
  (delovno pravo in delovni spori)
 • UPRAVNO PRAVO
  (upravno pravo, zastopanje v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih postopkih gradnje, postopki pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem, javni razpisi in javna naročila)
 • USTAVNO PRAVO
  (postopki pred ustavnim sodiščem)

Non ille beatus, qui multa scit, sed qui facit, quae bona esse scit.
(Ni srečen tisti, ki veliko ve, temveč tisti, ki dela tisto, za kar ve, da je dobro.)